Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn

Mae Eglwysi Ynghyd / Cytûn Bae Colwyn yn chwilio am bobl sy’n Gristnogion o argyhoeddiad ac yn aelodau selog o eglwys leol, allai gyfrannu ychydig oriau yr un pryd yn wythnosol – yn arferol yn ystod oriau busnes / siopa, i ymuno â thim o gaplaniaid gwirfoddol dan gyfarwyddyd Caplan Ordeiniedig. Dylai fod gennych gariad at bobl, y gallu i wrando ar eraill ac i agosau atynt heb eu barnu.

Am fwy o wybodaeth ewch at www.colwynchaplaincy.org.uk