Cyfarfod Pregethwyr yn Aberystwyth

Cyfarfu pregethwyr lleyg ac ordeiniedig  Synod/Cylchdaith Cymru yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 12fed Ebrill 2014. Yn dilyn amser o addoliad cyfoes o dan arweiniad y Parchedig James Patron Bell, cafwyd cyflwyniad gan James a Delyth Wyn Davies ynglŷn â chwrs hyfforddi newydd yr Eglwys Fethodistaidd ar gyfer Arweinwyr Addoliad a Phregethwyr Lleyg. Bydd y cwrs hwn ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg o fis Medi 2015 ymlaen. Wedyn, cafodd y pregethwyr gyfle i gymdeithasu dros ginio. Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Sadwrn 18fed Hydref 2014 am 11 yb yng Nghapel Bathafarn, Rhuthun.

Amser cinio
Amser cinio