Cynllun The One Programme

Ers ei sefydlu yn 2009, mae’r cynllun cyffrous The One Programme wedi darparu cyfle i bobl ifanc i wneud y gwahaniaeth yn eu cymuned leol ac yn yr Eglwys Fethodistaidd yn gyffredinol. Fe’i sefydlwyd fel rhan o Strategaeth Ieuenctid yr Eglwys Fethodistaidd i alluogi cyfraniad gwerthfawr ac unigryw pobl ifanc i fywyd yr Eglwys.

Mae’r cynllun yn gyfle gwych i bobl ifanc rhwng 16 a 23oed gael dysgu a datblygu fel disgyblion i Iesu Grist. Ar y cynllun hwn, lleolir y bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cynllun cenhadol lleol am 15 awr yr wythnos ar gyfartaledd gyda rhai cyfrifoldebau cyfundebol neu genedlaethol a chyfnodau o hyfforddiant yn ychwanegol. Bydd y bobl ifanc yn derbyn cyflog at eu byw.

Yn aml iawn cyfeirir at flwyddyn gap fel ‘cymryd blwyddyn allan’ ond yn achos y cynllun hwn rhoddir pwyslais ar ‘gymryd blwyddyn ymlaen’ gan ddefnyddio’r flwyddyn i wneud gwahaniaeth. Hyd yma, mae’r cynllun wedi galluogi bron i 70 o bobl ifanc i weithio mewn cynlluniau mewn cymunedau lleol. Trwy’r cynllun mae bywydau nifer o eglwysi ac unigolion wedi eu newid.

Mae person o Gymru yn cymryd rhan yn y cynllun ar hyn o bryd. Daw Kat Freeman o’r Tŷ Du ger Casnewydd ac mae hi wedi ei lleoli yn y Caffi Ieuenctid ym Mhorth Tywyn, Cylchdaith Fethodistaidd Llanelli a Chaerfyrddin. Dywed Kat: ‘Mae gweithio ar The One Programme eleni yn hollol drawsffurfiol. Bu’r profiad a’r hyfforddiant yn wych ac mae’n sicr wedi fy mowldio i ar gyfer y dyfodol.’
Gallwch ddarganfod rhagor am y cynllun trwy fynd i wefan yr Eglwys Fethodistaidd www.methodist.org.uk/mission/children-and-youth. Gallwch hefyd lawrlwytho’r llyfryn newydd ‘Taking a Year On’ sydd yn adrodd hanesion ysbrydoledig nifer o bobl ifanc yn rhannu eu profiad o fod ar y cynllun.