Digwyddiad Lansio “Datblygu Ein Galwad”

Ar ddydd Sadwrn 10fed Mai 2014 yn Eglwys Sant Paul, Aberystwyth, lansiwyd proses “Datblygu Ein Galwad” Synod Cymru. Wedi’i sefydlu ar bedair thema “Ein Galwad” yr Eglwys Fethodistaidd, mae’r broses yn cynnig fframwaith i helpu capeli ac Ardaloedd wrth i ni geisio datblygu ein galwad dros y bedair mlynedd nesaf (gweler “Dysgu” ar fwydlen y wefan hon am ragor o wybodaeth).

Roedd y dydd o dan arweiniad Cadeirydd y Synod, y Parchedig Jennie Hurd, a Mrs Delyth Wyn Davies, Swyddog Dysgu a Datblygu. Dechreuwyd gyda defosiwn agoriadol gan gweinidog St Paul, y Parchedig James Patron Bell. Yna, cyflwynodd Jennie gefndir  “Datblygu Ein Galwad” a’r broses ei hunan, cyn i Delyth gyflwyno rhai o’r adnoddau sydd ar gael i’n helpu ystyried thema’r flwyddyn gyntaf, sef Dysgu a Gofalu. Ar ôl cinio, arweiniodd Delyth sesiwn ymarferol i ddangos posibiliadau defnyddio celf fel un ffordd o ddatblygu’r thema hwn. Gorffennwyd y dydd gyda gwasanaeth byr i gyflwyno’r broses i Dduw.

Diolch i bawb a fynychodd ac a gynorthwyodd gyda’r dydd, yn arbennig gweinidog ac aelodau St Paul. Bydd Delyth a Jennie ar gael i helpu a chefnogi capeli ac Ardaloedd gyda chynllunio ar gyfer “Datblygu Ein Galwad”. Ceir eu manylion cysyllt ar y wefan hon.

003 (2)

Delyth yn arwain sesiwn y prynhawn

004 (2)

Rhai a oedd yn bresenol