Galeri Ffoto Taith Gyfnewid Jamaica

Lluniau’r Diacon Jonathan Miller o daith gyfnewid Jamaica pobl ifanc Synod Cymru a Synod Wales 2016.

Gatwick compressedYm maes awyr Gatwick, dydd Sadwrn 16.07.16 (Ar y dde, Parch Cathy Gale)

Gatwick 2 compressedBarod i fynd, dydd Sul 17.07.16

Wedi cyrraedd compressedWedi cyrraedd! Maes Awyr Montego Bay

Ymlacio compressedCyfle i ymlacio ar y traeth, dydd Llun 18.07.16 (Yn gwisgo ei het, y Diacon Jonathan Miller)

Off to camp compressedAr fin mynd i weithio mewn gwersylloedd ieuenctid Eglwys Fethodistaidd Jamaica, dydd Mawrth 19.07.16

Ac yn y gwersylloedd…

Bus compressedTable compressedSea compressedMynd i’r capel, dydd Sul 24.07.16

Capel 1 compressedCapel 2 compressedcapel 3 compressedCinio nos Sul

Cinio nos sul compressedBore olaf yn y gwersyll

bore olaf compressed

Ymlaen wedyn i Kingston, a’r Clwb Gwyliau yng Nghartref Plant Cenedlaethol Jamaica

NCH 2 compressedNCH 1 compressed