Gwasanaeth Olaf Capel Salem, Eryrys

Daeth nifer da o aelodau a ffrindiau Capel Salem, Eryrys (Ardal Glannau Maelor) i’r gwasanaeth olaf yn y capel ar brynhawn Sul y Pasg. Er gwaethaf tristwch yr achlysur, roedd yna deimlad o obaith y Pasg ac ymddiried yn addewid Duw o fywyd newydd. Arweiniwyd y gwasanaeth a phregethwyd gan y gweinidog, y Parchedig Marc Morgan, gyda Mr Gron Ellis, y Parchedig Bryn Jones a’r Parchedig Jennie Hurd yn cynorthwyo. Roedd Mrs Bronwen Gough wrth yr allweddell. Yn dilyn y gwasanaeth, cafwyd cyfle i sgwrsio a hel atgofion dros baned.