Helpwch blant y stryd i gael gwell bywyd

SCWC 2014Cafodd plant y stryd o Nicaragwa’r cyfle i gystadlu yng Nghwpan y Byd Plant y Stryd eleni yn Rio gyda chefnogaeth yr Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain. Mae plant a phobl ifanc yn parhau i annog eglwysi lleol ar draws y cyfundeb i helpu codi £30,000 trwy drefnu digwyddiadau codi arian eu hunain. Un ohonynt yw Kat Freeman, gweithwraig The One Programme yng Nghylchdaith Fethodistaidd Llanelli a Chaerfyrddin, a gododd tua £2,000 trwy daith feicio noddedig o Gasnewydd i Gaerfyrddin. Bydd yr holl arian o godir yn helpu rhagor o blant y stryd i gael gwell bywyd.
Mae Cwpan y Byd Plant y Stryd yn fudiad byd-eang yn cynnig amddiffyniad a’r cyfleoedd y mae pob plentyn â’r hawl iddynt i blant y stryd. Cyn pob gornest Cwpan y Byd a drefnir gan FIFA, bydd Cwpan y Byd Plant y Stryd yn uno plant y stryd o bum cyfandir i chwarae pêl-droed. Trwy bêl-droed, celf ac ymgyrchu, mae’r mudiad yn ceisio herio’r camsyniadau a thriniaeth negyddol o blant y stryd ar draws y byd. Ar Fawrth 28 2014, dechreuodd yr ornest a chynhadledd 10 diwrnod yn Rio de Janeiro, Brasil gydag 19 tîm yn cymryd rhan.
Dywedodd Tamara Wray, Llywydd Ieuenctid yr Eglwys Fethodistaidd, “Mae cefnogi timau Nicaragwa yng Nghwpan y Byd Plant y Stryd yn rhoi cyfle i Fethodistiaid i weld y gall eu gweithredoedd newid bywydau pobl er gwell. Ni ddylai unrhyw blentyn fyth orfod byw neu weithio ar y strydoedd ac felly mae’n fraint i ni gael cefnogi’r achos hwn gan ei fod yn fwy na gêm yn unig.”
Gallwch gyfrannu at yr achos da hwn trwy anfon sieciau’n daladwy i ‘Amos Trust’ i Methodist Church House gan nodi ar y cefn ‘fundraising – Street Child World Cup – Nicaragua team’ gyda’ch enw, neu trwy ddefnyddio cerdyn ar www.methodist.org.uk/mission/street-child-world-cup a chlicio’r botwm ‘donate now’. Diolch am bob cefnogaeth.