Hysbyseb Swydd – Swyddog Diogelu

Swyddog Diogelu Taleithiol ar gyfer Talaith Fethodistaidd Synod Cymru

(Swydd dros dro: 1 Medi 2021 – 31 Awst 2022)

Oes gennych chi brofiad helaeth o ddiogelu?

Ydych chi’n gallu gweithio mewn modd hyblyg ac annibynnol?

Ydych chi’n hapus i weithio yn y sector ffydd?

Os felly, efallai mai dyma’r swydd i chi.

  • £15,000-20,000 y flwyddyn (£29-39 yr awr)
  • Cyfraniad Pensiwn Priodol
  • Gweithio o’ch cartref
  • 10 awr yr wythnos

Yr oriau i’w gweithio mewn modd hyblyg, gan gynnwys peth gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd angen teithio i wahanol rannau o Gymru, o Fôn i Gaerdydd.

Oherwydd natur y swydd, mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Manylion llawn: 

Ar gael gan Gadeirydd y Dalaith, y Parchg Ddr Jennifer Hurd

jennifer.hurd@methodist.org.uk

Ymholiadau pellach i: jennifer.hurd@methodist.org.uk

Anfonwch gopi o’ch CV i’r cyfeiriad e-bost uchod os gwelwch yn dda.

Dyddiad ac amser cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd ar ddydd Llun, 28 Mehefin 2021.

Cynhelir cyfweliadau brynhawn dydd Mawrth, 6 Gorffennaf 2021.

Bydd y cyfweliadau ar-lein drwy Zoom.

Y swydd yn amodol ar eirdaon boddhaol a gwiriad DBS manylach.