Llywio: adnodd newydd ar gyfer grwpiau i archwilio’r Beibl

Mae adnodd newydd Llywio ar gyfer grwpiau i archwilio’r Beibl ar gael ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd http://www.methodist.org.uk/navigate. Mae’n addas ar gyfer grwpiau o bob oed ac yn enwedig pobl sydd heb llawer o brofiad o drin a thrafod y Beibl. Mae’n cynnwys dogfen PDF gyda’r holl sesiynau a hefyd dau gyflwyniad PowerPoint sy’n rhan o sesiwn 1. Hefyd ar y wefan ceir adnoddau Saesneg megis animeiddiadau a fideos y gellir eu eu lawrlwytho a’u defnyddio gyda’r sesiynau. Bydd Cyhoeddiadau’r Gair yn cynhyrchu’r testun Cymraeg ar ffurf llyfr yn fuan.Llywio yw cyfraniad Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru i ymgyrch Beibl Byw sydd yn cael ei weithredu ar draws yr holl enwadau Cymraeg ar hyn o bryd.