Pererindod y Gymdeithas Hanes, 2014

003Y Pererinion yn Nantglyn

Gwenodd yr haul wrth i ryw hanner cant o bobl fwynhau Pererindod Cymdeithas Hanes Synod Cymru 2014 ar ddydd Sadwrn 17 Mai. Ymwelodd y pererinion â Dinbych, Nantglyn, Fferm Bathafarn a Rhuthun. Rhoddodd y Parchedig Martin Evans-Jones ddwy sgwrs, yr un gyntaf am hanes cychwyn yr achos Methodistaidd yn Ninbych a’r ail am Edward Jones, Bathafarn, arloeswr Methodistiaeth Gymraeg. Yn Nantglyn, cafodd y pererinion gyfle i weld “Y Pulpud yn y Goeden” lle, yn ôl traddodiad, y pregethodd y Parchedig John Wesley, sylfaenydd y mudiad Methodistaidd, ac i gynnal gwasanaeth byr yn eglwys y plwyf.

008

Y Pulpud yn y Goeden

Cafwyd lletygarwch hael yn Ninbych a Rhuthun a chymdeithas dda trwy’r dydd, gyda phawb yn dysgu llawer am hanes ein henwad. Roedd yn ddydd i’w gofio. Diolch i bawb, yn enwedig i Robin Jones, Bethel, am y trefniadau.

Eglwys Nantglyn
Eglwys Nantglyn