Pobl

Cysylltiadau

Cysylltwch â ni drwy Swyddfa’r Synod/y Gylchdaith:

Capel Horeb,
Ffordd Rhiw,
Bae Colwyn,
LL29 7TL

Mae Gweinyddydd y Synod/y Gylchdaith, Mr Arfon Williams, yn gweithio yn y swyddfa hon. Gallwch ffonio Arfon ar y rhif 01492 530880 neu anfon e-bost ato, arfoncylchdaith@btinternet.com

Diogelu

Ar gyfer materion yn ymwneud â Diogelu, cysylltwch â Swyddog Diogelu’r Synod:

Y Diacon Stephen Roe

Ffôn  01341 388739

E-bost  stephen.roe@methodist.org.uk