Pwyllgorau

Pwyllgor Polisi a Chyllid

Mae’r Pwyllgor Polisi a Chyllid yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac yn cefnogi gwaith a pholisi’r Synod. Mae ei aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Ardal, ac mae dogfennau ynglŷn â’i waith i’w gweld ar dudalen dogfennau’r wefan hon .
Ysgrifennydd Pwyllgor Polisi Mrs Maryl Rees 01352 710175 maryl_rees@btinternet.com

Ymddiriedolwyr Cronfa Gynnydd y Dalaith

Mae’r Ymddiriedolwyr yn delio â cheisiadau am grantiau ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth gan gynnwys cynlluniau eiddo. Mae ceisiadau yn cael eu hystyried rhwng cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr trwy ddulliau eraill o gyfathrebu, e.e. trwy’r Is-bwyllgor Eiddo.
Ysgrifennydd yr Ymddiriedolwyr Mr Ken Owen 01492 515209 kenowen@uwclub.net

Is-bwyllgor Eiddo

Gwaith y pwyllgor hwn yw delio â materion eiddo, gan gynnwys ceisiadau am grantiau, ar ran yr Ymddiriedolwyr.
Swyddog Eiddo Mr Alun Jones 01938 820307 aluneiddo@gmail.com

Panel Diogelu Cymru a Gogledd y Wales Synod

Mewn cydweithrediad â rhan ogleddol Wales Synod, mae’r panel yn arolygu polisi ac yn gweithredu  Diogelu ar gyfer Synod Cymru.
Cadeirydd y Panel Y Parchedig Kate McClelland 01248 353140 kate.mcclelland@methodist.org.uk

Pwyllgor Cymdeithas Hanes

Ysgrifennydd Y Parchedig Gwilym O Jones 01691 655535

Panel Gweinidogaethau Taleithiol (yn cynnwys Pwyllgor Ymgeiswyr)

Ysgrifennydd Ymgeiswyr Y Parchedig Martin Evans-Jones 01824 707867 revej@talktalk.net