Recordio ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’

Cododd to Capel Horeb, Bae Colwyn, yn Ardal Dyffryn Conwy, ar nos Lun 19 Mai, wrth i gwmni teledu Avanti recordio deg emyn ar gyfer ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ S4C. Bydd pump o’r emynau yn cael eu darlledu yn rhaglen Sul y Cofio 2014, a phump yn rhaglen Dydd Santes Dwynwen ym mis Ionawr 2015. Cafodd pawb a oedd yno amser da, ac roedd cynhyrchwr y rhaglen yn falch iawn efo’r canu. Diolch i Phil Edwards, aelod yn Horeb, am ei weledigaeth i gynnal ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ ym Mae Colwyn.