Sioe Frenhinol Cymru 2014

005

Bu’r Parchedig Ddr Ian Morris, Arweinydd Ardal Morgannwg a Dirprwy Gadeirydd Synod Cymru, yn brysur iawn yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd rhwng 21 a 24 Gorffennaf 2014. Mae Ian yn aelod o Dîm Caplaniaeth Amaethyddol Ecwmenaidd sy’n gweithio o babell Cytûn yn ystod y Sioe. Mae’r caplaniaid ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth i gystadleuwyr, staff, ymwelwyr ac unrhyw un arall y mae arno angen clust i wrando. Gan fod pwnc ei ddoethuriaeth yn ymwneud â chynhyrchu llaeth gwartheg, mae gan Ian gefndir sy’n ei helpu yn ei waith fel caplan, ac mae hefyd yn mwynhau’r gwaith hwn.

004

Y Parchedig Ddr Ian Morris yn Sioe Frenhinol Cymru 2014