Swyddi ar Gael – Cymorth Cristnogol

Mae Cymorth Cristnogol Cymru yn recriwtio am ddwy swydd wedi’u leoli yn
ein swyddfa yng Nghaerdydd. Maent yn swyddi newydd a chyffrous, a bydd
yr unigolion a benodir yn gweithio’n agos iawn â’ch eglwysi! Mae yna un
roll lawn amser ac un rol rhan amser.

Cydlynydd Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru [rhan amser]

https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/cydlynydd-ymrwymiad-cefnogwyr-cymru—wales-central-supporter-engagement-coordinator-2927-cardiff/2945/description/

Swyddog Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru  [llawn amser]

https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/swyddog-ymrwymiad-cefnogwyr-cymru—wales-central-supporter-engagement-officer-2928-cardiff/2946/description/