Synod 2016

Yn Aberystwyth cynhaliwyd y Synod eleni ar 23 Ebrill. Roedd croeso cynnes yn aros y cynrychiolwyr yno, yn cynnwys ein siaradwr gwadd, y Parchedig Gareth Powell, Ysgrifenydd y Gynhadledd Fethodistaidd.

Ymhlith penderfyniadau eraill, cytunodd y Synod y dylid symud at drydydd thema ar gyfer ein prosiect “Datblygu Ein Galwad” ar gyfer 2016-17, sef Gwasanaethu. Hefyd, cytunodd y Synod wneud adolygiad o’n  bywyd a chenhadaeth fel Synod a Chylchdaith Cymru yn ystod y flwyddyn gyfundebol sydd i ddod.

Diolch yn fawr i gyfeillion Ceredigion am yr holl baratoadau ar gyfer y Synod, ac i bawb am eu gwaith a chyfraniadau mor barod.

001