Taith Cerdded Mary Jones

Ar Ebrill 17-18, aeth nifer o Gadeiryddion yr Eglwys Fethodistaidd a rhai o’u
ffrindiau ar daith gerdded, gan ddilyn ôl traed Mary Jones o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala.
Aethon nhw â rhan o’r Beibl mewn llawysgrifen gyda nhw ar eu taith, sef y rhan a ysgrifennwyd yn Gymraeg, gan bobl drwy’r Cyfundeb i gyd, yn ôl yn 2011.

Mary Jines and Cader 814

Dyma’r cerddwyr a ddechrau eu taith. O’r chwith: Parchg Ann Brown (Beds., Essex & Herts.), Parchg Jennie Hurd (Synod Cymru), Parchg Stephen Wigley (Wales Synod), Parchg John Howard (Wolverhampton & Shrewsbury), Parchg Michaela Youngson (Llundain), Parchg Peter Barber (Chester & Stoke), Dcn Lorraine Brown (Swyddog Datblygu Gwledig Parc y Peak), Parchg Ruth Gee (Darlington), Parchg Roger Walton (West Yorkshire), Parchg Leo Osborn (Newcastle).