Trysorydd Newydd i’r Gylchdaith

Annwyl Gyfeillion,

Rwy’n ysgrifennu atoch heddiw ar fater pwysig.
Ers mis Medi rydym wedi bod yn chwilio am drysorydd newydd ar gyfer y
gylchdaith. Roeddem wedi gobeithio penodi rhywun erbyn mis Chwefror er
mwyn gweithio ochr yn ochr â’r trysorydd presennol. Er gwaethaf ein
hymdrechion, nid ydym wedi gallu gwneud hynny.

Heb drysorydd na allwn barhau fel cylchdaith.

Fel y gwyddoch, rydym yn mynd i wneud penderfyniad pwysig yn ein cyfarfod
synod nesaf ynghylch ein dyfodol. Rhaid i ni wneud dewis rhwng opsiwn 1 ac
opsiwn 2 (Gweler Gwyliedydd Rhifyn Ebrill-Mai tudalen 8-9). Mae opsiwn 1 yn
ddewis i aros yn gylchdaith annibynnol o fewn synod dwyieithog newydd.
Opsiwn 2 yw cau ein cylchdaith a cheisio ymuno â’n capeli Cymreig â’r
cylchdeithiau Methodistaidd Saesneg.
Os na fyddwn yn dod o hyd i drysorydd newydd ni fyddwn yn gallu dewis
opsiwn 1 – ein hunig ddewis fydd opsiwn 2.
Mae’r llythyr hwn wedi’i anfon at yr arweinwyr Ardal sydd wedi ei anfon i bob
capel y gylchdaith. Er gwaethaf y ‘lockdown’, rhannwch y llythyr a’r disgrifiad
swydd hwn gyda chymaint o aelodau â phosibl, os gwelwch yn dda.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn y rôl, dylent roi gwybod imi erbyn
diwedd mis Mehefin: Cyfeiriad e-bost – tcahoggard@yahoo.co.uk
Boed i ni gyda’n gilydd mewn gweddi ddod o hyd i’r ffordd ymlaen y byddai
Duw yn dymuno inni ei chymryd.
Parch Ddr Trevor Hoggard
Arolygydd Cylchdaith Cymru

 

Trysorydd Disgrifiad Swydd Trysorydd y Gylchdaith (1)