Tudalenau Facebook Ardaloedd Synod Cymru

Mae Ardal Glannau Maelor wedi ymaelodi ar Facebook! Darganfyddwch eu tudalen gan ddilyn y cyswllt yma.

Peidiwch anghofio hefyd am dudalen Facebook Ardal Mon ac Arfon hefyd, yma.