Y Gynhadledd Fethodistaidd 2014

001 003 005Cafodd y Gynhadledd Fethodistaidd ei chynnal yn Birmingham eleni rhwng dydd Sadwrn 28ain Mehefin a dydd Iau 3ydd Gorffennaf. Ymunodd pump o gynrychiolwyr o Synod Cymru, gan gynnwys y Cadeirydd, â channoedd o bobl eraill i weddïo, addoli, trafod a phenderfynu am fywyd ein henwad. Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar www.methodistconference.org.uk