Y Gynhadledd Fethodistaidd 2015

Flags

Cafodd y Gynhadledd Fethodistaidd ei chynnal yn Southport eleni rhwng dydd Sadwrn 27ain Mehefin a dydd Iau 2ail Gorffennaf.

Cymru reps

Ymunodd pump o gynrychiolwyr o Synod Cymru, gan gynnwys y Cadeirydd, â channoedd o bobl eraill i weddïo, addoli, trafod a phenderfynu am fywyd ein henwad.

LesWigs

Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar www.methodistconference.org.uk