Y Gynhadledd Fethodistaidd 2016

Cafodd y Gynhadledd Fethodistaidd ei chynnal yn Methodist Central Hall Westminster yn Llundain eleni rhwng dydd Sadwrn 2ail  a dydd Iau 7fed Gorffennaf.

Cymru reps 2016

Ymunodd pump o gynrychiolwyr o Synod Cymru, gan gynnwys y Cadeirydd, â channoedd o bobl eraill i weddïo, addoli, trafod a phenderfynu am fywyd ein henwad.

2016-SR

Mae rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd ar gael ar www.methodistconference.org.uk