Y Gynhadledd Fethodistaidd 2017

Mae newyddion am y Gynhadledd Fethodistaidd 2017 ar gael ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd: http://www.methodist.org.uk/conference/conference-2017/conference-business-digest