Ymgynghoriad gyda Chylchdeithiau (ac Ardaloedd) Synod Cymru a Wales Synod

Ymgynghoriad gyda Chylchdeithiau (ac Ardaloedd) Synod Cymru a Wales Synod

Gwahoddwyd i chi ystyried y cynigion atodedig ac ymateb i’r cwestiynau canlynol. Rhowch eich rhesymau am yr ymatebion, os gwelwch yn dda.

 

  1. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y dylai dwy dalaith yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru weithio tuag at ddod at ei gilydd er mwyn ffurfio un dalaith newydd?
  2. Os ydych, a ydych chi’n cefnogi’r cynnig i enwi’r dalaith newydd yn Synod Cymru Wales?
  3. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y byddai’r dalaith newydd yn cynnwys 16 cylchdaith bresennol y ddau Synod, gydag un ohonynt yn Gylchdaith Cymru gyda hunaniaeth, cenhadaeth a gweinidogaeth Cymraeg ei hiaith?
  4. A ydych chi’n cefnogi’r cynnig y byddai’r dalaith newydd yn cael ei harwain gan 2 Gyd-gadeirydd (un yn byw yng Ngoledd Cymru ac un yn byw yn ne Cymru), ac o leiaf un ohonynt yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg (neu gydag ymrwymiad i ddysgu’r iaith Gymraeg)?
  5. Darparwch unrhyw sylwadau eraill, os gwelwch yn dda.