Yr Eisteddfod Genedlaethol 2014

013

Roedd pabell Cytûn (Yr Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) dan ei sang yn aml yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ar ddechrau mis Awst eleni. Mae’r babell yn cael ei gwerthfawrogi fel lle ar faes yr Eisteddfod i gael paned a chyfle i eistedd i lawr, i wrando ar sgyrsiau ysbrydoledig ac i gymryd amser i addoli a myfyrio. Mae’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr o’r enwadau ac eglwysi lleol, gan gynnwys nifer o gynrychiolyddion o Synod Cymru, a oedd yn barod i roi croeso i ymwelwyr a ddaeth i’r babell ac i stondin y Synod. Diolch iddyn nhw bob un am eu cymorth, ac yn arbennig i Delyth Wyn Davies, ein Swyddog Dysgu a Datblygu, am baratoi’r stondin.

014