Yr Eisteddfod Genedlaethol 2015

Cross

Roedd pabell Cytûn (Yr Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) dan ei sang yn aml yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ar ddechrau mis Awst eleni. Mae’r babell yn cael ei gwerthfawrogi fel lle ar faes yr Eisteddfod i gael paned a chyfle i eistedd i lawr, i wrando ar sgyrsiau ysbrydoledig ac i gymryd amser i addoli a myfyrio.

General view

Mae’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr o’r enwadau ac eglwysi lleol, gan gynnwys nifer o gynrychiolyddion o Synod Cymru, a oedd yn barod i roi croeso i ymwelwyr a ddaeth i’r babell ac i stondin y Synod. Diolch iddyn nhw bob un am eu cymorth, ac yn arbennig i Delyth Wyn Davies, ein Swyddog Dysgu a Datblygu, am baratoi’r stondin.

Delyth