Ysgrifennydd y Cyfundeb ym Mhwyllgor Polisi Synod Cymru

Braf oedd croesawu Mr Doug Swanney, Ysgrifennydd y Cyfundeb, i gyfarfod Pwyllgor Polisi Synod Cymru yng Nghapel Horeb, Bae Colwyn ar ddydd Mawrth 14 Chwefror 2017. Siaradodd Doug am ei rol, a rhannodd ei sylwadau ar sut mae agenda Synod Cymru yn atseinio blaenoriaethau’r Cyfundeb. Mi gafodd pawb eu calonogi gan ei newyddion am y teulu Methodistaidd byd-eang a chan ei ymrwymiad i ymateb i gyd-destun arbennig Synod Cymru, nid o leiaf fel talaith Cymraeg ei iaith. Mynegwyd diolch i Doug am deithio o Lundain yn gynnar yn y bore er mwyn cyfarfod efo ni.

Mr Doug Swanney efo’r Parch Marty Presdee a’r Parch Ian Morris

Doug