Dyddiadur

2018
Mehefin
Dydd Sadwrn 30 (tan dydd Iau 5 Gorffennaf)Y Gynhadledd FethodistaiddNottingham
Gorffennaf
Dydd Llun 16
10.30yb
Pwyllgor Gwaith Synod/Cylchdaith CymruHoreb, Bae Colwyn
Dydd Iau 19
10.30yb
Pwyllgor Polisi Synod CymruHoreb, Bae Colwyn
Dydd Llun 30
2yp
Cyfarfod Ymddiriedolwyr Synod CymruHoreb, Bae Colwyn
Medi
Dydd Sadwrn 8
10.30yb
Cyfarfod Cylchdaith CymruSt Paul, Aberysteyth
Tachwedd
Dydd Sadwrn 3
10.40yb (erbyn 11yb)
Cyfarfod Pregethwyr Cylchdaith CymruHoreb, Bae Colwyn