Cadeirydd a Swyddogion

Cadeirydd Synod

Cadeirydd Synod Cymru yw’r Parchedig Ddr Jennie Hurd. Jennie yw Arolygydd Cylchdaith Cymru hefyd.

Cyn iddi hi ddod yn Gadeirydd Synod Cymru yn 2013, gwasanaethodd Jennie yng nghylchdeithiau Nuneaton and Atherstone, Y Glannau a Dudley and Netherton. Cewch gysylltu â Jennie drwy swyddfa’r Synod/y Gylchdaith, neu drwy ei ffonio ar y rhif 01691 830926 neu drwy e-bost jennifer.hurd@methodist.org.uk

Mae Jennie yn arwain ac yn galluogi’r Synod ynghyd â’r swyddogion. Y rhain hefyd yw aelodau’r Pwyllgor Gwaith, sy’n cyfarfod bob yn ail mis er mwyn galluogi a chefnogi gwaith a gweithgareddau’r Synod a’r Gylchdaith.

Swyddogion y Synod

Dirprwy Gadeirydd Y Parchedig Dr Ian Morris 01792 882381 revdrian@btconnect.com
Ysgrifennydd y Synod Mr Arfon Williams 01492 530880 arfoncylchdaith@btinternet.com
Trysorydd y Synod Mr Medwyn Jones 01745 812256 medwynjones@btinternet.com
Ysgrifennydd Pwyllgor Polisi Mrs Maryl Rees 01352 713483 maryl_rees@btinternet.com
Ysgrifennydd Cyfarfod y Gylchdaith Y Diacon Stephen Roe 01341 388739 stephen.roe@methodist.org.uk
Swyddog Dysgu a Datblygu Mrs Delyth W Davies 07799 902576 daviesd@methodistchurch.org.uk