Swyddog Dysgu a Datblygu

Delyth Wyn

Ein Swyddog Dysgu a Datblygu yw Mrs Delyth Wyn Davies. Mae hi’n aelod o dîm cyfundebol yr Eglwys Fethodistaidd, y Rhwydwaith Ddysgu Gweinidogaethau a Meithrin Disgyblion, ac yng Nghymru, gyda’i chydweithwyr Amy Adams a Gareth Bennett, mae hi’n gweithio gyda’r ddau Synod. Mae Delyth ar gael i gefnogi capeli, ardaloedd a’r Synod cyfan gydag unrhyw agwedd o dyfu a datblygu fel disgyblion Iesu Grist. Gall hyn gynnwys grwpiau bychain, gwaith gyda phlant a phobl ifanc, arwain addoliad, gwaith bugeiliol, stiwardiaid, gweithredu cymdeithasol, efengylu, darparu cyngor ar adnoddau ar gyfer capeli, a mwy.

Cysylltwch efo Delyth ar daviesd@methodistchurch.org.uk neu 07799 902576.